I-Nosníky

Drevené nosníky I-OSBTM

I-OSBTM nosníky sú novým produktom spoločnosti CZECH PAN s.r.o. Môže byť použitý ako nosný konštrukčný prvok v stavebných konštrukciách, napríklad:

  • stavebné diely alebo rámy,
  • steny,
  • strechy a
  • stropy.

Nosníky sú vystavené predovšetkým ohýbaniu, šmyku a sústredeným zaťažením v podperách. Stĺpy sú vystavené predovšetkým osovým tlakovým silám, ale aj silám priečnym. Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva sú definované ako štíhle a s nízkou hmotnosťou. Bližšie informácie sú v sekcií na stiahnutie tu.