Referencie

Nikdy nebojuje s prírodou, ale stáva sa jej súčasťou. Aj toto je jedna z hlavných čŕt ľudovej architektúry, na ktorú novostavby často zabúdajú. Okrem toho je pre ňu typické, že je stavaná z miestnych materiálov, bez náročných terénnych úprav… A šetrne.  Kontakt s prostredím aj v zime zabezpečuje gánok, či podstrešná pavlač.
A práve týmito dnes takmer zabudnutými kvalitami sa inšpiroval projekt domu, postaveného v bratislavskom Čunove.


Dom má rozlohu 85 metrov štvorcových.

“Obzreli sme sa späť a navrhli súčasný vidiecky domček. Má sedlovú strechu, gánok, farebné bodové okná. Tradičnú trojpriestorovú schému izba—pitvor—komora sme zamenili za izba—vstup/hygiena—obývačka. Podkrovie je čiastočne obytné, nad obývacou izbou je otvorené. Pôdorysne skromný priestor dennej časti je kompenzovaný grandióznym zasklením do záhrady v celej ploche rezu domom. Gánok plní tradične funkciu nárazníkovej zóny medzi exteriérom a interiérom. Malý domček tak získava ďalší vzácny priestor použiteľný aj počas nepriazne počasia,” vysvetľuje jeden z autorov, Peter Jurkovič.

Viac informácií nájdete na linke: http://style.hnonline.sk/dizajn-133/nielen-poliaci-obdivuju-netradicny-slovensky-dom-poite-sa-620902

ist_jrkvc_dsc_7127_

ist_jrkvc_dsc_7098_

ist_jrkvc_dsc_7209_

ist_jrkvc_dsc_7161_